Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Ngày 4/8, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giai đoạn 2012 – 2017.

Tại hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết: Sau 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát, công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số người tham gia bảo hiểm Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm, tính đến hết năm 2016 đã có 76 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm vẫn còn tình trạng lạm dụng, trục lợi, tỷ lệ nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội ở nhiều địa phương còn cao. Tính đến tháng 4/ 2017 con số nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 17.551 tỷ đồng.

phong-chong-toi-pham-trong-linh-vuc-bao-hiem

Quang cảnh Hội nghị

Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết: Thời gian qua các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Ngoài tình trạng né tránh nghĩa vụ trích nộp Bảo hiểm xã hội, nợ quỹ bảo hiểm xã hội, còn phát sinh hiện tượng một số đơn vị lợi dụng kẽ hở chính sách về bảo hiểm xã hội để lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, lập khống hồ sơ khám chữa bệnh để bán thuốc thu lợi bất chính…dẫn đến tình trạng bội chi, mất cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở nhiều địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm cần tăng cường công tác phối hợp giữa hai lực lượng bảo hiểm xã hội và công an; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy định về bảo hiểm; hoàn thiện các quy định, chế tài xử phạt; thường xuyên cung cấp, trao đổi kịp thời các thông tin liên quan đến hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Sau 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát, cơ quan bảo hiểm xã hội ở 58 tỉnh, thành phố đã phối hợp với Công an địa phương ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố thường xuyên chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; phối hợp với Công an và các cơ quan có liên quan ở địa phương thực hiện được 835 cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh liên ngành tại 2.308 đơn vị; qua đó phát hiện nhiều trường hợp lạm dụng, vi phạm; thực hiện khắc phục tiền nợ và truy thu 576.073 triệu đồng; yêu cầu truy thu 17.043 triệu đồng tiền truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền chi sai do lạm dụng các chế độ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các ngành và Công an địa phương thực hiện khởi kiện các đơn vị sử dụng lao động ra tòa án do nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội kéo dài; phối hợp xử lý 76 trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo qua đó thu hồi được 771 triệu đồng…

Nhân dịp này, Tổng cục Cảnh sát và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2017-2022.

(Nguồn:baotintuc.vn)