Nợ xấu của Agribank giảm xuống dưới 2%

(SF) Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, ông Tiết Văn Thành, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank cho biết, tính đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn huy động thị trường 1 quy VND của Agribank đạt 924.156 tỷ đồng, tăng 14,9% so với đầu năm; trong đó tỷ trọng vốn huy động từ dân cư tăng trưởng mạnh, chiếm 79% tổng nguồn vốn huy động.

Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế quy VND đạt 791.450 tỷ đồng, tăng 17,5% so với đầu năm, đạt chỉ tiêu tăng trưởng Ngân hàng Nhà nước giao. Nợ xấu dưới 2%.

Cơ cấu tín dụng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 514.154 tỷ đồng, tăng 69.494 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 70% tổng dư nợ; cho vay hộ sản xuất và cá nhân đạt 497.047 tỷ đồng, tăng 23%…

Tính đến cuối năm 2016, đã có gần 12 triệu khách hàng gửi tiền tại Agribank, tăng trên 1 triệu khách hàng so với đầu năm; gần 4 triệu khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng, tăng trên 110.000 khách hàng; số lượng tài khoản thanh toán đạt trên 9,5 triệu tài khoản, tăng hơn 700.000 tài khoản. Số lượng thẻ đang hoạt động tăng 22% so với đầu năm.

Bước sang năm 2017, ông Thành cho biết, năm bản lề hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập, Agribank sẽ tiếp tục củng cố ổn định, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Tăng trưởng quy mô hoạt động gắn với quản trị rủi ro, tăng vốn chủ sở hữu đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Tăng trưởng tín dụng phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước, khả năng cân đối vốn và điều kiện hoạt động.

Giữ vững vào trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn, từng bước khôi phục vị thế hoạt động tại khu vực thành thị…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh nhấn mạnh, ngoài mục tiêu chính trị được giao đó là gánh vác sứ mệnh vì “Tam nông”, Agribank cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ và nâng tỷ trọng thu dịch vụ; tiếp tục phát huy nguồn lực của toàn hệ thống…

“Thị trường nông nghiệp, nông thôn là một thế mạnh và Agribank cần tiếp tục phát huy khai thác tiềm năng của thị trường này”, Phó Thống đốc Phước Thanh nói.