NHNN: Triển khai hoàn tất giải ngân gói 30,000 tỷ vào ngày 31/12

(SF) – Ngày 22/12, NHNN phát đi thông tin về kết quả triển khai Chương trình 30.000 tỷ đồng. Theo đó, NHNN cho biết, đến 30/11/2016, Chương trình đã giải ngân 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng. Dự kiến đến 31/12 sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.
NHNN: Gói 30 nghìn tỷ sẽ hoàn tất giải ngân vào ngày 31/12 22/12/2016 22:23

Thông tin của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Với nỗ lực của ngành ngân hàng, chương trình đã đạt được những kết quả tích cực như: Chính sách đã phát huy tác dụng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản hồi phục, giảm hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đóng góp vào sự khởi sắc của nền kinh tế trong thời gian qua. Đồng thời chương trình đã tạo điều kiện cho trên 50 ngàn cá nhân, hộ gia đình khó khăn về nhà ở cải thiện về chỗ ở…

Diễn giải về số tiền 29.239 tỷ đồng đã giải ngân, với dư nợ là 24.166 tỷ đồng tính đến 30/11, NHNN cho biết: Chương trình đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân (khách hàng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư cải tạo/xây dựng nhà ở của mình) là 23.845 tỷ đồng đạt 92,5% cam kết cho vay (25.789 tỷ đồng), dư nợ đạt 20.650 tỷ đồng.

Đồng thời, chương trình đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp (gồm khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội): 5.395 tỷ đồng. Từ ngày 1/6/2016 đã dừng giải ngân bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với nhóm khách hàng này. Dư nợ đạt 3.516 tỷ đồng.