Năm 2016: Bảo hiểm Bảo Việt ước lãi hơn 375 tỷ đồng

(SF) Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, đồng thời đánh giá kết quả và những thành công đã đạt được trong năm 2016.

Năm 2016, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu gần 7.500 tỷ đồng, tăng trưởng trên 10% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế trên 375 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trên thị trường về thị phần.

Cũng trong năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt đã khai trương thêm 6 công ty thành viên tại các địa bàn trọng điểm, nâng tổng số công ty thành viên toàn hệ thống lên con số 73, với gần 30.000 đại lý và trên 300 phòng bảo hiểm khu vực. Công ty cũng ra mắt các sản phẩm mới ưu việt như “Bảo An Gia Đình Việt”, “Bảo Việt An Gia”, “Bảo Việt K-Care” và “Bảo Việt Easy Car”.

Bảo hiểm Bảo Việt cho biết đã và đang triển khai mô hình quản lý tập trung, đổi mới công tác quản trị – tổ chức, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh; hiện đại hóa kinh doanh bằng việc đầu tư quyết liệt cho công nghệ thông tin như triển khai phần mềm InsureJ, Sun Account toàn hệ thống; triển khai bán chéo, bán hàng qua kênh Online/Telesale và đẩy mạnh các hoạt động Marketing.

Năm 2017, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đặt mục tiêu dẫn dắt thị trường, tìm kiếm và áp dụng các giải pháp mới; ứng dụng các phương pháp kỹ thuật, công nghệ để rút ngắn thời gian xử lý công việc, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.

Đồng thời, Công ty sẽ chú trọng hoạt động nghiên cứu thị trường; phát triển và tái cấu trúc các sản phẩm; xây dựng các giải pháp để tăng trưởng doanh thu; tiếp tục tận dụng lợi thế và phát triển các kênh đối tác bán chéo sản phẩm; bán hàng online, bán hàng qua điện thoại…