Lãi Suất Ngân Hàng

Lãi suất ngân hàng, tổng hợp các ngân hàng

Lãi suất tiền gửi, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng

Ngân hàng / Kỳ hạn KKH 1 2 3 6 9 12 18 24 36
lãi suất tiền gửi của ngân hàng NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG VIỆT NAM (AGRIBANK), lãi suất ngân hàng 1 4.0 4.3 4.5 5.5 5.5 6.0 6.5 6.8
lãi suất tiền gửi của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) 0.8 4.5 4.5 5.0 5.3 5.4  5.4
lãi suất tiền gửi của ngân hàng Á CHÂU, so sánh lãi suất ngân hàng 1 4.3 4.3 4.6 5.4 5.6 6.2 6.5 6.7
lãi suất tiền gửi của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KĨ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 0.3 4.40 4.45 4.60 5.15 5.40 6.05 6.25 6.35 6.85
lãi suất tiền gửi của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (MBBANK) 0.3 4.5 4.7 5.1 5.5 5.5 7.0 7.0 6.3
lãi suất tiền gửi của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 0.5 4.0 4.3 4.6 5.0 5.4 6.0 6.2 6.25 6.25
lãi suất tiền gửi của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK), lãi suất các ngân hàng hôm nay 0.5 4.0 4.3 4.5 5.0 5.4 6.2 6.2 6.2
lãi suất tiền gửi của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI (MARITIMEBANK) so sánh lãi suất các ngân hàng 0.25 4.3 4.3 4.6 5.2 5.2 5.9 6.3 6.3 6.3
 lãi suất tiền gửi VND của ngân hàng NH PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) lái suất ngân hàng 1 5.2 5.3 5.4 6.2 6.5 7.0 7.2 7.3
 lãi suất tiền gửi của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK)lãi suất các ngân hàng hiện nay 1 4.9 4.9 5.1 5.7 5.7 6.7 6.5 6.5 6.5
lãi suất tiền gửi của ngân hàng PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)lãi suất các ngân hàng hiện nay 0.7 5.0 5.0 5.1 5.9 6.2 7.0 6.8 6.9 6.9
lãi suất tiền gửi của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT ( BAOVIET BANK), lãi suất hôm nay 1 5.2 5.2 5.2 6.1 6.1 7.0  6.7 6.8 7.6
lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) 1.0 5.0 5.1 5.2 5.8 6.2 7.35 6.9 6.9 7.2
lãi suất tiền gửi của ngân hàng VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) 0.5 5.1 5.1 5.3 6.4 6.6 7.0 7.3 7.4 7.5
lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại cổ phần SÀI GÒN (SCB), biểu lãi suất ngân hàng  1.0 5.0 5.25 5.8 6.2 6.8 6.85 6.9 6.95 6.95
lãi suất tiền gửi của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK) 0.3 5.1 5.2 5.25 5.8 6.2 6.8 6.85 6.9 6.95
NH PHƯƠNG NAM (Southern Bank)lãi suất các ngân hàng hôm nay 5.0 5.0 5.1 6.5 6.8 7.0 7.1 7.1 7.1
lãi suất tiền gửi của ngân hàng ĐẠI DƯƠNG (OCEAN BANK), các loại lãi suất ngân hàng 0.8 5.0 5.1 5.1 6.0 6.6 7.2 7.2 7.3 7.4
0.3 4.5 4.5 4.8 5.5 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4

Lãi suất tiết kiệm – Lãi suất USD

Ngân hàng / Kỳ hạn KKH 1 2 3 6 9 12 18 24 36
lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng PHƯƠNG ĐÔNG (OCB), tính lãi suất tiết kiệm 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK), lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng, lãi suất tiết kiệm 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi usd của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT ( BAOVIET BANK), tính lãi suất tietes kiệm 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi usd của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) lãi suất usd  0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi usd của ngân hàng VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK), lãi suất tiền gửi 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN (SCB)  0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK), lãi suất tiền gửi 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng PHƯƠNG NAM (Southern Bank), biểu lãi suất ngân hàng 0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng Á CHÂU, lãi suất usd 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
lãi suất tiền gửi USD của ngân hàng ĐẠI DƯƠNG (OCEAN BANK), so sánh lãi suất tiền gửi các ngân hàng 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

 Lãi suất ngân hàng vay vốn tiêu dùng

Ngân hàng Lãi suất Tháng Thế chấp Giá trị hỗ trợ
lãi suất cho vay vốn tiêu dùng của ngân hàng phương đông, lãi suất usd 17 60 Nhà, xe, tài sản khác 80
lãi suất cho vay vốn tiêu dùng của ngân hàng ABBANK 17 60 TS 70
lãi suất cho vay vốn tiêu dùng của ngân hàng HDBANK, so sánh lãi suất ngân hàng 17 60 TS 70
lãi suất cho vay vốn tiêu dùng của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn, so sánh lãi suất 17 60 TS 90
lãi suất cho vay vốn tiêu dùng của ngân hàng SeABank, lãi suất usd 17 18 TS 100
lãi suất tiền gửi usd của ngân hàng phương nam 17 60 TS 70
lãi suất tiền gửi usd của ngân hàng ACB 18 84 nhà, xe, sổ tiết kiệm,… 80
lãi suất tiền gửi usd của ngân hàng OCEAN BANK, lãi suất tiền gửi 17 36 TS 70

 Lãi suất ngân hàng vay vốn mua nhà

Ngân hàng Lãi suất Tháng Thế chấp Giá trị hỗ trợ
lãi suất tiền cho vay vốn mua nhà của ngân hàng phương đông, biểu lãi suất tiền gửi 13 120 80
lãi suất tiền cho vay vốn mua nhà của ngân hàng ABBANK 13.5 240 TS 75
lãi suất tiền cho vay vốn mua nhà của ngân hàng HDBANK 8.6 36 TS 70
lãi suất tiền cho vay vốn mua nhà của ngân hàng SeABank 9.9 180 TS 70
lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn, gửi tiết kiệm lãi suất bao nhiêu 15 180 TS 90
lãi suất tiền cho vay vốn mua nhà của ngân hàng phương nam, lãi suất ngân hàng 17 120 TS 70
lãi suất tiền cho vay vốn mua nhà của ngân hàng ACB 18 180 TS 70
lãi suất tiền cho vay vốn mua nhà của ngân hàng OCEANBANK 13.5 120 TS 80

 Lãi suất ngân hàng vay vốn mua xe

Ngân hàng Lãi suất Tháng Thế chấp Giá trị hỗ trợ Sản phẩm
lãi suất cho vay vốn mua xe của ngân hàng phương đông 12 60 xe 100 Thủ tục vay thật đơn giản và nhanh gọn cùng lãi su
lãi suất cho vay vốn mua xe của ngân hàng ABBANK 13.5 60 Xe, BĐS 90 Toyota, Honda, Trường Hải,…
lãi suất cho vay vốn mua xe của ngân hàng HDBANK 17 36 Xe 70 Toyota, Honda, Trường Hải,…
lãi suất cho vay vốn mua xe của ngân hàng phương nam 15 36 Xe 70 Yamaha, Toyota,…
lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn 15 60 xe 50 Yamaha, Toyota,…
lãi suất cho vay vốn mua xe của ngân hàng seabank 15 60 Xe 75 Toyota, Honda, Trường Hải,…
lãi suất cho vay vốn mua xe của ngân hàng ACB 15 48 Xe 70
lãi suất cho vay vốn mua xe của ngân hàng OCEANBANK 13 60 TS 70

Gửi tiết kiệm lãi suất bao nhiêu, hay lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng là những câu hỏi được khách hàng quan tâm nhiều nhất. Các bạn có thể xem lãi suất và cách tính lãi suất các ngân hàng ở đầu trang.