Khối ngoại quay ra gom Vinamilk trong phiên 5/12

(SF) Cùng với việc quay ra mua mạnh trụ cột VNM và hãm mạnh đà bán ra của các mã bluechip khác, nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh giá trị bán ròng trong phiên đầu tuần 5/12.

Trên HOSE, khối ngoại mua vào 7,22 triệu đơn vị, giảm 59,36% so với phiên cuối tuần trước (ngày 2/12). Tổng giá trị mua vào tương ứng 324 tỷ đồng, giảm 42,6% so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra 10,29 triệu đơn vị, giảm 50,97% so với phiên trước đó về khối lượng; tổng giá trị bán ra tương ứng 336,8 tỷ đồng, giảm 52,19% về giá trị.

Tổng cộng, khối này đã bán ròng 3,06 triệu đơn vị, giảm 4,54% so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 12,8 tỷ đồng, giảm 90,86% so với phiên trước đó.

Sau những phiên bán ròng mạnh liên tiếp cổ phiếu VNM, nhà đầu tư ngoại đã quay ra mua ròng mã này trong phiên đầu tuần.

VNM cũng là cổ phiếu dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về giá trị đạt 45,53 tỷ đồng.

Còn KBC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 720.750 cổ phiếu, giá trị 10,61 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC, với khối lượng bán ròng đạt 431.200 cổ phiếu, giá trị bán ròng tương ứng 18,04 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo vẫn là các mã bluechip quen thuộc như SSI (879.010 cổ phiếu, giá trị 16,96 tỷ đồng), HPG (363.920 cổ phiếu, giá trị 15,49 tỷ đồng), PVD (558.190 cổ phiếu, giá trị 12,69 tỷ đồng), BID (670.470 cổ phiếu, giá trị 10,11 tỷ đồng).

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,25 triệu đơn vị, tăng 89,25% so với phiên cuối tuần trước (ngày 2/12). Tổng giá trị mua vào tương ứng 20,71 tỷ đồng, tăng 121,26% so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 1,67 triệu đơn vị, tăng 225,92% so với phiên trước. Giá trị bán ra tương ứng 29,24 tỷ đồng, tăng 144,69% so với phiên cuối tuần trước (ngày 2/12).

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 418.944 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 149.099 đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 8,53 tỷ đồng, tăng 229,34% so với phiên trước đó.

Hôm nay, VCG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 2,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 156.500 cổ phiếu. Tiếp đó, BCC được mua ròng 2,22 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 145.500 cổ phiếu.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, TFC là cổ phiếu dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh đạt 250.000 cổ phiếu, giá trị 1,95 tỷ đồng.

Trái lại, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 1,11 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là DBC và DGC cùng bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 5/12, khối ngoại đã bán ròng 3,48 triệu cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng tương ứng 21,33 142,6 tỷ đồng, tăng 13,73% về lượng nhưng giảm 85% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (ngày 2/12).

T.Thúy