Hoàn tất bàn giao sổ BHXH vào cuối năm 2018

(TBTCVN) – Quan điểm nhất quán của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam là đảm bảo chuẩn hóa thông tin của người lao động (NLĐ) trên sổ BHXH, tránh tình trạng xảy ra sai sót thông tin.
Công nhân Xí nghiệp may 2 – Tổng công ty May 10 nhận sổ BHXH.

Năm 2017, BHXH Việt Nam phấn đấu bàn giao 60% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao, và hoàn tất bàn giao cho NLĐ trước ngày 31/12/2018.

Đảm bảo tốt hơn quyền lợi người lao động

Theo BHXH Việt Nam, sổ BHXH được giao cho đơn vị sử dụng lao động quản lý giữ thay cho NLĐ, dẫn đến một số bất cập như: NLĐ không nắm được thông tin về quá trình đóng BHXH, hoặc đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHXH trong thời gian dài dù vẫn trích tiền lương đóng BHXH của NLĐ hàng tháng, tờ rời sổ BHXH bị thất lạc, thậm chí chủ sử dụng lao động không trả sổ cho NLĐ khi có nhu cầu chuyển đến nơi làm việc mới…

Nhằm khắc phục bất cập này, Luật BHXH năm 2014 quy định: NLĐ có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH. Đây là một trong những điểm mới của Luật BHXH, nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ một cách tích cực hơn. Quy định này nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, giúp NLĐ nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia BHXH của bản thân; đồng thời, chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH theo luật định.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến bàn giao sổ BHXH cho NLĐ vừa diễn ra, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam – Trần Đình Liệu cho biết, việc trao sổ cho NLĐ quản lý là một trong những bước thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Bàn giao sổ cho NLĐ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhân lực và chi phí quản lý. NLĐ nắm được quá trình tham gia của mình để tự bảo vệ quyền lợi an sinh của bản thân từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH cho NLĐ của chủ sử dụng lao động. Cơ quan BHXH tăng cường được công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện chính sách.

Để thực hiện công tác này,  BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 112/2017/KH-BHXH về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ. Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lực để triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ cho NLĐ; xây dựng nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị, yêu cầu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành.

Theo ông Trần Đình Liệu, năm 2017, việc rà soát dữ liệu, trả sổ BHXH cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình nỗ lực hiện đại hóa, cải cách hành chính của cơ quan BHXH Việt Nam tiến tới mục tiêu đến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng sổ BHXH điện tử.

Bàn giao 60% số sổ BHXH trong năm 2017

Ông Trần Đình Liệu cho biết, cơ sở dữ liệu về toàn bộ quá trình tham gia BHXH của NLĐ đã được cơ quan BHXH nhập liệu vào Hệ thống dữ liệu điện tử và liên tục cập nhật, đảm bảo việc cấp lại sổ BHXH cho NLĐ thuận tiện nhất trong trường hợp sổ BHXH bị hỏng hoặc thất lạc. Với mục tiêu đến năm 2020, BHXH Việt Nam đồng loạt thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử, NLĐ sẽ dễ dàng liệt kê được quá trình đóng – hưởng theo năm, theo quý, thậm chí người có thời gian làm việc trước năm 1995 cũng sẽ nắm được thông tin của mình, rút ngắn hơn nữa quy trình thủ tục cho NLĐ trong giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp…

Hiện nay, công tác rà soát sổ đang được toàn ngành khẩn trương thực hiện, cơ bản đã hoàn thành rà soát số lượng sổ của những người tham gia BHXH từ năm 2008 đến nay. Dự kiến đến hết năm 2018, hơn 13 triệu sổ sẽ được bàn giao tận tay NLĐ. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố bắt đầu thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH từ tháng 1/2017. Trong năm 2017, phấn đấu thực hiện rà soát và bàn giao sổ cho NLĐ đạt 60% trên tổng số sổ BHXH phải giao. Việc rà soát và bàn giao sổ phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

“Sổ BHXH chính là tài sản an sinh thiết thân của NLĐ. Quan điểm nhất quán của BHXH Việt Nam là đảm bảo chuẩn hóa thông tin của NLĐ trên sổ BHXH, tránh tình trạng xảy ra sai sót thông tin. Vì vậy, BHXH các tỉnh, thành phố phải đảm bảo triển khai quy trình rà soát đạt chuẩn, đảm bảo đầy đủ quyền lợi tham gia của NLĐ, NLĐ phải được đối chiếu và đề nghị điều chỉnh thông tin trước khi nhận sổ” – Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu khẳng định.

BHXH TP. Hà Nội và Tổng công ty May 10 đã thực hiện bàn giao sổ BHXH cho toàn bộ 406 công nhân của Xí nghiệp may 2, đại diện cho hơn 12.000 NLĐ đang làm việc trong toàn hệ thống. Đây là đợt trao sổ BHXH đầu tiên trong cả nước, chuyển việc quản lý sổ BHXH từ doanh nghiệp sang NLĐ.