Eximbank vẫn gánh khoản lỗ lũy kế 167 tỷ đồng

Ngân hàng Eximbank chưa khắc phục được khoản lỗ luỹ kế sau khi bị điều chỉnh hồi tố gần 1.000 tỷ đồng do hạch toán việc bán tài sản cho Eximland không đúng quy định.

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã CK: EIB), lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay của Eximbank đạt 326,54 tỷ đồng. Theo đó, lỗ lũy kế của nhà băng này tại ngày 30/6/2017 còn gần 167 tỷ đồng.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe nào tốt, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việtbảo hiểm sức khỏe cho bé

Như vậy, Eximbank vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Do đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu EIB.

HOSE sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu EIB căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Eximbank.

Cổ phiếu EIB bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2016 do lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014 đã bị điều chỉnh hồi tố từ 114,01 tỷ đồng xuống âm 834,56 tỷ đồng và Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2015 là âm 817,47 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh hồi tố xuất phát từ kết luận Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 9/10/2015 cho biết, tập đoàn đã bán một số tài sản cố định là bất động sản cho CTCP Bất động sản E XIM (Eximland) từ năm 2010 đến 2013.

Sau khi bị đưa vào diện cảnh báo, Eximbank cũng đã công bố kế hoạch khắc phục tình trạng lỗ lũy kế do hồi tố này với mức lợi nhuận sau thuế đặt ra là 576 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với các khoản thu nhập đã hạch toán từ việc bán bất động sản trước đây và đã phân phối, ngân hàng này có khả năng thu được 298 tỷ đồng trong số 831,8 tỷ đồng trong năm 2016. Cộng hai khoản này, Eximbank cho rằng có thể giúp ngân hàng này có lãi dương 57 tỷ đồng vào cuối năm 2016 và đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.

Tuy vậy, tình hình kinh doanh năm 2016 không được như kỳ vọng của cổ đông với mức lợi nhuận sau thuế đạt 308 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 463 tỷ.

(Nguồn:nguoiduatin)