Đề xuất bổ sung 5.860 tỷ vốn điều lệ cho hai ngân hàng chính sách

(SF) – Sáng 22/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016. Theo kế hoạch này, Chính phủ đề nghị bổ sung hơn 7.154 tỷ đồng vốn vay nước ngoài năm 2016.
Đề xuất bổ sung 5.860 tỷ vốn điều lệ cho hai ngân hàng chính sách 22/12/2016 12:40
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến tại phiên họp.

Bổ sung 7.154,91 tỷ đồng vốn nước ngoài năm 2016

Theo báo cáo của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương trình bày, do thời gian giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 còn rất ngắn (đến 31/1/2017), một số bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân quá chậm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương giải ngân đến 30/11/2016 dưới 50% kế hoạch phải cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài. Với các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, tổng số vốn dự kiến cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoải năm 2016 là 5.854,91 tỷ đồng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan, địa phương giải ngân được từ 80% kế hoạch vốn nước ngoài trở lên (tính đến 30/11/2016), nếu có nhu cầu bổ sung vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2016 và các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ và đến ngày 31/1/2017 giải ngân được hết số vốn bố sung thì gửi Bộ KHĐT và Bộ Tài chính. Đến nay, đã có 4 bộ, ngành và 17 địa phương đề xuất bổ sung vốn nước ngoài năm 2016 là 14.235,46 tỷ đồng. Trong đó, có việc cấp vốn điều lệ cho 2 ngân hàng chính sách là 5.860 tỷ đồng, bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 2.766 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội là 3.094 tỷ đồng.

Với dự kiến cắt giảm và bổ sung trên, tổng vốn nước ngoài năm 2016 cần bổ sung là 7.154,91 tỷ đồng, bao gồm số vốn kế hoạch năm 2016 chưa phân bổ là 1.300 tỷ đồng và số vốn không sử dụng hết, đề xuất cắt giảm nêu trên là 5.854,91 tỷ đồng.

Qua thẩm tra, Uỷ ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) đánh giá trong điều kiện phân bổ vốn chưa sát thực tế, tiến độ giải ngân các dự án khác nhau thì việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định việc điều chỉnh là cần thiết và phù hợp. Bên cạnh nhiều dự án giải ngân chậm, UBTCNS đề nghị Chính phủ làm rõ lý do nhiều địa phương giải ngân vượt mức kế hoạch được giao và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với quy định của Luật NSNN và Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Đức Hải cho biết, có ý kiến trong UBTCNS cho rằng, việc Chính phủ mới chỉ đề xuất điều chỉnh 7.154,91 tỷ đồng là chưa đầy đủ, toàn diện nếu so với toàn bộ phần vốn chưa giải ngân hết theo kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016. Một số ý kiến cũng cho rằng, việc điều chỉnh như phương án Chính phủ trình còn mang tính cơ học. Việc cắt giảm, điều chuyển vốn phải căn cứ vào khả năng giải ngân của từng dự án để đảm bảo tính hợp lý, sát thực tế. Việc cắt giảm vốn nếu chỉ căn cứ vào số liệu báo cáo tiến độ giải ngân chung của Bộ, ngành, địa phương (với số vốn Chính phủ chỉ đạo cắt giảm là 2.920,14 tỷ đồng) sẽ dẫn đến tình trạng một số dự án đang có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt, cần tiếp tục đầu tư, hoàn thành sẽ bị thiếu vốn, dở dang.

Sớm khắc phục hạn chế trong phân bổ vốn nước ngoài

Riêng đối việc việc cấp vốn điều lệ cho hai ngân hàng, dù nhiều ý kiến trong UBTCNS tán thành với đề xuất của Chính phủ, tuy nhiên, cũng đề nghị Chính phủ giải trình rõ việc sử dụng vốn vay ODA để cấp vốn điều lệ cho 2 ngân hàng chính sách có phù hợp với các Hiệp định vay đã ký kết hay không hoặc có nằm trong các khoản vay của Chính phủ để xử lý cân đối ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản nhưng chưa sử dụng hay không, nếu có mới có thể trình để xử lý được.

Có ý kiến cho rằng, các hiệp định vay vốn nước ngoài năm 2016 đã được ký kết gắn với nhiệm vụ của từng dự án cụ thể nên việc điều chỉnh này là chưa tuân thủ các hiệp định đã ký kết và các nguyên tắc bố trí vốn theo quy định của Luật NSNN. Do đó, đề nghị bố trí nguồn vốn này cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá không chỉ năm 2016, công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn nước ngoài những năm qua còn nhiều bất cập, chưa sát với tình hình. Tình trạng giải ngân chậm diễn ra triền miên trong khi một số nơi giải ngân vượt mức vốn bố trí chưa được  làm rõ nguyên nhân. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá phân tích kỹ nguyên nhân, giải trình rõ và có giải pháp chấn chỉnh, cải thiện tình hình từ năm 2017.

Đồng ý với việc cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, nhưng Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ lưu ý đánh giá của UBTCNS về việc số liệu điều chỉnh đã đầy đủ hay chưa. Việc điều chỉnh phải đúng thẩm quyền, trong phạm vi 50.000 tỷ đồng vốn nước ngoài Quốc hội đã thông qua, đảm bảo đúng Hiến pháp và các luật liên quan. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu lưu ý ý kiến của Bộ Tài chính về việc cấp vốn điều lệ cho 2 ngân hàng để đảm bảo đúng quy định, đúng pháp luật, phù hợp dự toán ngân sách nhà nước.

Kết thúc phiên họp, các thành viên UBTVQH đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài, và giao các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết hoàn thành ngay trong ngày 23/12 để gửi xin ý kiến UBTVQH thông qua.