Tài khoản chung

Là một tài khoản ngân hàng được mở chung cho hai hay nhiều cá nhân. Bất cứ cá nhân nào là thành viên của...

Thẻ tín dụng nội địa

Là loại thẻ tín dụng cho phép khách hàng rút tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ ở trong nước.

Thẻ tín dụng quốc tế

Là loại thẻ tín dụng cho phép khách hàng rút tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.

Thẻ trả trước

Được coi như một loại thẻ dự trữ giá trị, người sử dụng thẻ phải trả trước một số tiền nạp trong thẻ và...

Tài khoản ngân hàng

Thể hiện mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng, nó ghi lại các giao dịch tài chính giữa khách hàng với ngân...

Tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Là loại tài khoản khách hàng gửi tiền vào để hưởng lãi theo những kỳ hạn xác định. Lãi suất phụ thuộc vào kỳ...

Tài khoản hoạt động

Là các tài khoản có thực hiện các giao dịch như gửi tiền vào, rút tiền ra, chuyển khoản…trong một thời gian xác định.

Tài khoản giao dịch (Tài khoản vãng lai)

Là một khoản tiền gửi được giữ ở ngân hàng hay các tổ chức tài chính  không vì mục đích hưởng lãi hoặc tiết...

Tài khoản doanh nghiệp

Là tài khoản được mở cho các doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp đó với các doanh nghiệp khác,...

Tài khoản tiền gửi thanh toán

Là loại tài khoản mà khách hàng gửi tiền vào không nhằm mục đích hưởng lãi mà để đáp ứng nhu cầu thanh toán...

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

TIN MỚI