Khái niệm thẻ ATM

Thẻ ATM (Automated Teller Machine) là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng phát hành dùng để rút tiền...

Số PIN

Số PIN (Personal Identification Number), tiếng Việt gọi là Mã số định danh cá nhân, là mã số được dùng để xác nhận người...

Ưu nhược điểm của thẻ ATM

Ưu nhược điểm của thẻ ATM Ưu điểm * Bằng cách nhập mã số cá nhân (PIN - Personal Identification Number), chủ thẻ có thể tiếp...

Thẻ ghi nợ

Thẻ ghi nợ là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thẻ ghi nợ là thẻ điện tử do một ngân hàng...

Qui trình sử dụng thẻ ghi nợ

 Qui trình sử dụng thẻ ghi nợ: Giống Qui trình thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng, Thanh toán online bằng thẻ tín...

Đối tượng mở thẻ ghi nợ

Bất cứ khách hàng nào có tài khoản mở tại ngân hàng đều có thể phát hành thẻ ghi nợ. Nếu khách hàng chưa...

Ưu nhược điểm của thẻ ghi nợ

Xem thẻ ghi nợ là gì tại đây Ưu nhược điểm của thẻ ghi nợ Ưu điểm *  Thẻ ghi nợ cho phép khách hàng tiếp cận...

Thẻ phụ

Thẻ phụ là thẻ được phát hành theo yêu cầu của chủ thẻ chính cho người khác sử dụng. Thông thường thì 1 thẻ...

Các loại phí khi sử dụng thẻ tín dụng

Các loại phí khi sử dụng thẻ tín dụng * Hàng tháng, chủ thẻ nhận được một bảng kê trong đó thể hiện các giao...

Ưu nhược điểm của thẻ tín dụng

Ưu nhược điểm của thẻ tín dụng Ưu điểm * Khách hàng có thể chi tiêu vượt quá số tiền có trong tài khoản, tiêu...

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

TIN MỚI