Lãi suất hoàn vốn

Lãi suất hoàn vốn là gì? Là lãi suất làm cân bằng giá trị hiện tại của tiền thu nhập nhận được trong tương lai...

Tiết kiệm bậc thang

Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có  kỳ hạn với lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi. Theo đó, khách hàng...

Tiền gửi bậc thang

Là loại hình tiền gửi không kỳ hạn, theo đó khách hàng có số dư tiền gửi càng nhiều sẽ được hưởng mức lãi...

Lãi suất thực tế

Lãi suất thực tế là lãi suất được điều chỉnh lại cho đúng theo những thay đổi về lạm phát. Hay nói cách khác...

Lãi suất cố định

Là lãi suất được cố định trong suốt thời hạn vay.

Tiền gửi tiết kiệm

Định nghĩa tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi: Bao gồm tất cả các khoản tiền của tổ chức hoặc cá nhân gửi tại tổ...

Lãi suất thả nổi là gì

Lãi suất thả nổi là lãi suất có thể thay đổi theo lãi suất tham chiếu hoặc theo chỉ số lạm phát, nó không...

Kỳ hạn gửi tiền

Kỳ hạn gửi tiền là khoảng thời gian kể từ ngày người gửi tiền bắt đầu gửi tiền vào tổ chức nhận tiền gửi...

Công thức tính lãi suất kép

Lãi suất kép là gì? Lãi suất kép là mức lãi suất có tính đến giá trị đầu tư lại của lợi tức thu được...

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

Tiết kiệm không kỳ hạn là tiền gửi tiết kiệm mà người gửi tiền có thể rút tiền mà không phải theo định kỳ ...

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

TIN MỚI