Tài khoản Nostro

Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn "của chúng tôi" mở tại ngân hàng đại lý (chúng tôi là chủ tài khoản, còn...

Thẻ tín dụng nội địa

Là loại thẻ tín dụng cho phép khách hàng rút tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ ở trong nước.

Thẻ tín dụng quốc tế

Là loại thẻ tín dụng cho phép khách hàng rút tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.

Ngân hàng phát hành thẻ

Là thành viên chính thức của các Tổ chức thẻ quốc tế, là Ngân hàng cung cấp thẻ cho khách hàng. Ngân hàng phát...

Thẻ trả trước

Được coi như một loại thẻ dự trữ giá trị, người sử dụng thẻ phải trả trước một số tiền nạp trong thẻ và...

Tài khoản ngân hàng

Thể hiện mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng, nó ghi lại các giao dịch tài chính giữa khách hàng với ngân...

Tài khoản chung

Là một tài khoản ngân hàng được mở chung cho hai hay nhiều cá nhân. Bất cứ cá nhân nào là thành viên của...

Khái niệm cho vay cầm cố

Bên đi vay giao tài sản là động sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên cho vay để đảm bảo nghĩa vụ...

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Là loại tài khoản khách hàng gửi tiền vào để hưởng lãi theo những kỳ hạn xác định. Lãi suất phụ thuộc vào kỳ...

Tiết kiệm lũy tiến

Tiết kiệm lũy tiến là sản phẩm mới của ngân hàng Quốc Tế (VIB) dành cho khách hàng cá nhân Lợi ích sản phẩm: -        Hưởng...

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

TIN MỚI