Cho vay phi trả góp

Tiền vay (gốc và lãi) được khách hàng thanh toán cho ngân hàng chỉ 1 lần khi đến hạn. Loại cho vay này được...

Khái niệm bảo lãnh

Bảo lãnh là việc bên thứ ba cam kết với bên cho vay (người nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho...

Bảo lãnh có bảo đảm bằng tài sản hoặc bằng uy...

Bảo lãnh có bảo đảm bằng tài sản và bảo lãnh có bản đảm bằng uy tín * Bảo lãnh có bảo đảm bằng tài...

Bảo lãnh riêng biệt và bảo lãnh duy trì

Bảo lãnh riêng biệt và bảo lãnh duy trì * Bảo lãnh riêng biệt: được áp dụng cho một số tiền vay cụ thể theo...

Thế chấp công bằng

  Là hình thức thế chấp mà ngân hàng chỉ nắm giữ giấy chứng nhận sở hữu tài sản hoặc giấy chứng nhận quyền sử...

Thành phần trong cho vay có bảo đảm bằng bảo lãnh.

Thành phần trong cho vay có bảo lãnh * Người bảo lãnh (guarantor): là người thực hiện nghĩa vụ thay cho người đi vay...

Thế chấp thứ nhất và thế chấp thứ hai

Thế chấp thứ nhất  là việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho món nợ thứ nhất hay thế chấp cho khoản vay...

Thế chấp trực tiếp và thế chấp gián tiếp

Thế chấp trực tiếp nghĩa là tài sản thế chấp do vốn vay tạo nên. Thế chấp gián tiếp nghĩa là tài sản thế...

Thế chấp toàn bộ và thế chấp 1 phần bất động...

Thế chấp toàn bộ bất động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản cũng thuộc tài sản thế chấp. Nếu...

Hồ sơ vay thế chấp

Hồ sơ vay thế chấp * Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án kinh doanh và tự khai nguồn thu nhập – chi phí...

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

TIN MỚI