Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ là một hợp đồng giữa một cá nhân và công ty bảo hiểm nhân thọ...

Bảo hiểm thai sản của Bảo Việt

Bên cạnh các quyền lợi của người lao động nữ khi mang thai và sinh con theo quy định của luật bảo hiểm xã hội...

Cách tính Bảo Hiểm Xã Hội một lần

I.  Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: a. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ hưu: Người lao động đã đóng...

Bảo hiểm y tế bắt buộc là gì ?

Là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y...

Luật bảo hiểm thất nghiệp 2015

Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2015 mới nhất theo Luật làm việc số 38/2013/QH13 gồm: Đối tượng bắt buộc tham...

Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện 2015

I- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA : 1. Đối tượng nhân dân: Người tham gia BHYT tự nguyện cư trú tại địa bàn xã và...

Cách tính bảo hiểm xã hội mới

Cách tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được áp dụng từ ngày 01 tháng...

Thủ tục chuyển bảo hiểm y tế khi sinh con

1- Điều kiện được mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện: Công dân Việt Nam, thường trú, hoặc tạm trú tại địa bàn từ...

Thay đổi luật bhxh mới nhất 2015

Từ 01/01/2015, chính sách thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có một số...

Thủ tục làm Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện

I- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN : 1. Đối tượng nhân dân: Người tham gia BHYT tự nguyện cư trú tại địa bàn...

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

TIN MỚI