Cách kiểm tra tiền trong thẻ ATM Agribank

Bạn muốn kiểm tra số dư tài khoản thẻ Agribank, Bạn có thể làm theo những cách sau:
  • Kiểm tra trực tiếp tại máy ATM của Ngân hàng: Bạn có thể sử dụng thẻ ATM của mình tại các máy ATM của các Ngân hàng ( Agribank, và các Ngân hàng liên kết Banknet) để kiểm tra số dư trong tài khoản thẻ của bạn.
  • Kiểm tra bằng điện thoại/internet: Nếu bạn đã đăng ký sử dụng SMS banking và Internet banking của Agribank thì bạn có thể kiểm tra số dư bằng điện thoại hoặc internet. ( nếu bạn chưa đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn có thẻ mang CMND tới chi nhánh của Agribank để đăng ký)
  • Kiểm tra tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Agribank: Bạn mang theo CMND hoặc thẻ ATM đến chi nhánh hoặc PGD của Agribank để kiểm tra số dư trong tài khoản thẻ của bạn.

Thân ái!