Bảo hiểm tái đầu tư nền kinh tế hơn 200.000 tỷ đồng trong vòng 7 tháng đầu năm 2017

Theo báo cáo nhanh về thị trường bảo hiểm Việt Nam của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 7/2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 57.001 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ 2016.


Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.701 tỷ đồng, tăng 10,44%; doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 34.300 tỷ đồng, tăng 31,4%).

Tính đến hết tháng 7, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 267.645 tỷ đồng, tăng 15,8% cùng kỳ 2016, trong đó tài sản của khối phi nhân thọ là 70.333 tỷ đồng, khối nhân thọ là 197.312 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm, ngành bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 218.570 tỷ đồng, tăng 20,2% cùng kỳ 2016, trong đó khối phi nhân thọ tái đầu tư 35.460 tỷ đồng; khối nhân thọ là 183.110 tỷ đồng.

(Nguồn:ĐTCK)